Zdalne egzaminy na Akademii Pomorskiej? Wydano komunikat dotyczący dalszego funkcjonowania uczelni

Zdalne egzaminy na Akademii Pomorskiej? Wydano komunikat dotyczący dalszego funkcjonowania uczelni

Poniżej prezentujemy komunikat AP

Uprzejmie informujemy, że Uczelnia funkcjonuje zdalnie do 21 czerwca (ustalono nowe dyżury administracji), a w tym  kształcenie oraz zaliczenia/egzaminy/obrony odbywać się będą w formie na odległość do końca semestru letniego zgodnie z aktualną organizacją roku akademickiego.

W sytuacjach wyjątkowych, gdy ze względu na stan pandemii nie zrealizowano efektów uczenia się – terminy zakończenia toku studiów i egzaminów/obrony będą ustalane z Prorektorem ds. Kształcenia.

Ponadto umożliwia się prowadzenie prac badawczych w pracowniach i laboratoriach Uczelni, a także w terenie, o ile będą przestrzegane ustalone zasady bezpieczeństwa.

Szczegóły i rozporządzenia w tej sprawie dostępne są pod tym linkiem.

Leave a comment

Send a Comment