Zaproszenie na wernisaż wystawy "Pomiędzy swojskością a obcością"

Zaproszenie na wernisaż wystawy "Pomiędzy swojskością a obcością"

Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza (Instytut Filologii Germańskiej) zaprasza na wystawę fotograficzną  Pomiędzy obcością a swojskością. Obrazowanie nastroju Kaszub.  Otwarcie odbędzie się w dniu 4 października o godz. 15.00 w budynku Neofilologii na Kampusie Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wystawę otworzy prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Ekspozycja jest jednym z wyników międzynarodowego projektu typu „nauka poprzez badanie” [forschendes Lernen]. Powstała we współpracy antropologii kulturowej/etnografii w Johannes Gutenberg Universität w Moguncji z gdańską germanistyką (Pracownią Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza) oraz szeregiem partnerów w kraju i za granicą. Wizualizuje doświadczanie Kaszub w ich kulturowej specyfice przez studentów niemieckich. W ubiegłym roku wraz z gdańskimi studentami germanistyki i etnofilologii kaszubskiej prowadzili badania terenowe w regionie, stosując metody etnografii sensorycznej oraz analizując podczas dwóch semestrów zajęć wybrane teksty naukowe i literackie (m.in. Aleksandra Majkowskiego, Güntera Grassa i Izydora Gulgowskiego). Projekt koordynowały dr Oliwia Murawska (Johannes Gutenberg Universität w Moguncji) i dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (IFG UG).

Wystawa stanowi punkt wyjścia i inspirację do dyskusji panelowej Pomiędzy swojskością a obcością. Odkrywanie kaszubskości Gdańska, która odbędzie się w ramach wernisażu 4 października. Wezmą w niej udział dr Jan Daniluk – historyk, dyrektor Muzeum UG, Magdalena Kalisz – autorka przewodników, założycielka klubokawiarni Sztuka Wyboru oraz Gdańskich Targów Książki, oraz prof. Maria Mendel – pedagog społeczny, przewodnicząca Wydziału Humanistycznego GTN, a poprowadzi dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Natomiast w semestrze zimowym ekspozycji towarzyszyć będzie interdyscyplinarny wykład ogólnouczelniany Pomiędzy swojskością a obcością. Kaszubszczyzna wczoraj i dziś.

Więcej informacji pod tym adresem. 

Leave a comment

Send a Comment