Zaproszenie do udziału
w Pomorskim Okrągłym Stole Edukacyjnym

Zaproszenie do udziału <br>w Pomorskim Okrągłym Stole Edukacyjnym

Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk oraz Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk erdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu w ramach Pomorskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, które rozpocznie się dnia 26 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.00 w gmachu Politechniki Gdańskiej (od godz. 10.30 – rejestracja uczestników).

Przewidywany czas trwania obrad około 4 godziny.

Zaproszenie jest skierowane do Dyrektorów szkół, Nauczycieli, Rad Rodziców oraz Uczniów, przedstawicieli środowiska akademickiego, a także przedstawicieli samorządów, pracodawców, związków zawodowych oraz instytucji i organizacji pozarządowych związanych z edukacją.

Organizacja Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego to jeden z postulatów zgłoszonych podczas obrad Okrągłego Stołu. Będzie on miał formułę poszerzonej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i stanowić będzie kontynuację dotychczasowych rozmów, które odbyły się od kwietnia do czerwca br. w Warszawie.

„Okrągły stół” zaproponowany przez premiera Mateusza Morawieckiego w kwietniu 2019 roku buduje szeroką formułę do dyskusji na temat zmian w polskiej oświacie w zakresie obszarów tematycznych: uczniowie, nauczyciele, rola rodziców w procesie edukacji oraz jakość edukacji i nowoczesna szkoła.

Obrady w ramach Pomorskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego prowadzone będą w 4 obszarach tematycznych:

  1. Nauczyciel – rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela.
  2. Budowanie nowoczesnej szkoły o wysokim poziomie jakości.
  3. Rodzic – relacje w szkole.
  4. Uczeń – szkoła startem do dobrej przyszłości.

Szczegóły dostępne pod tym linkiem. 

Leave a comment

Send a Comment