Zapraszamy na wyjątkową wystawę na 80-lecie wybuchu II wojny światowej

Zapraszamy na wyjątkową wystawę na 80-lecie wybuchu II wojny światowej

Politechnika Gdańska zaprasza na wystawę „Pasja – krew – zgliszcza – nadzieja. Kolumbowie na Politechnice Gdańskiej”, zorganizowaną z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Celem wystawy jest przybliżenie losów polskich studentów uczelni okresu okołowojennego i ich zasług w podtrzymywaniu polskości.

Na wystawie zorganizowanej przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej, zaprezentowane zostaną sylwetki 12 osób, które rozpoczęły studia na uczelni niedługo przed wybuchem II wojny światowej – począwszy od czasu studiów tuż przed wojną, przez ich losy wojenne, aż po okres po zakończeniu działań zbrojnych w przypadku studentów, którzy przeżyli wojnę i w późniejszych latach pracowali na Politechnice Gdańskiej.

Oprócz fotografii, w gablotach wyeksponowane zostaną zachowane dokumenty, takie jak przedwojenne legitymacje studenckie, legitymacje polskich kół naukowych i korporacji akademickich, a także dokumenty ukazujące rozmaite losy polskich studentów – m.in. związane z wysiedleniami i pracą przymusową. Na wystawie zaprezentowana zostanie także m.in. książki ze śladami działań wojennych (ślady po kulach, nadpalenia) oraz belka stropowa, tzw. dwuteownik, element konstrukcji nośnej Gmachu Głównego, noszący ślady pocisku artyleryjskiego.

Wystawę można oglądać w dniach 30 sierpnia – 6 września 2019 r. w holu przed Biblioteką Politechniki Gdańskiej w Gmachu Głównym.

Dodajmy, że Politechnika Gdańska oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku współorganizują międzynarodowy konkurs o Nagrodę im. ppłk. Jana Kowalewskiego, wybitnego kryptologa. Tegoroczna inauguracja przyznawania nagrody organizowana jest z okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczysta gala, podczas której wręczona zostanie nagroda, odbędzie się 28 września 2019 r. w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Oprawę artystyczną uroczystości zapewni Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji na stronie Politechniki Gdańskiej. 

Leave a comment

Send a Comment