Za nami kolejne spotkanie Think tanku!

Za nami kolejne spotkanie Think tanku!

Zespół zaangażowany do przeprowadzenia kampanii społecznej „Bezpieczny
powrót” skierowanej do Polonii i Polaków w Wielkiej Brytanii opracował
koncepcję realizacji zadania w oparciu o zasady przedstawione przez Joe
Paneptino z Harvard Business Review. W pracach nad tym zadaniem pomagał
zespół Think Tanku „Nauka+” pracujący w ramach projektu „Pomorski Szlak
Naukowy”.

Leave a comment

Send a Comment