Wyższe płace dla młodych! Rząd przyjął rozporządzenie

Wyższe płace dla młodych! Rząd przyjął rozporządzenie

1 września 2019 r. o 1 pkt proc. zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, a pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.

– Regulacja ta tworzy podstawy do większego udziału pracodawców w tworzeniu zachęt do podejmowania przez młodzież tej formy kształcenia oraz odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego, systematycznie dostosowywanego do potrzeb rynku pracy. Ponadto, znowelizowane rozporządzenie będzie dostosowane do zmian w kształceniu zawodowym, które wejdą w życie 1 września 2019 r. – czytamy w wydanym przez Radę Ministrów komunikacie.

O najważniejszych zmianach związanych z wydanym rozporządzeniem przeczytasz w Gazecie Prawnej. 

Leave a comment

Send a Comment