Wyróżnienie dla UG! Prof. nominowana do prestiżowej nagrody...

Wyróżnienie dla UG! Prof. nominowana do prestiżowej nagrody...

Prof. Hanna Mazur-Marzec z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Nominacja została przyznana za realizację projektu „Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie – od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)”. Są to interdyscyplinarne badania w zakresie błękitnej biotechnologii, które w przyszłości mogą się przyczynić się do pozyskania z naturalnych zasobów morza produktu przydatnego w opracowaniu nowego leku przeciwnowotworowego.

Laureatami Nagrody Inteligentnego Rozwoju zostają wybitni naukowcy i instytucje, które w swoich działaniach i badaniach naukowych wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój gospodarczy. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a organizatorem Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Projekt „Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie – od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)” jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki – OPUS 11, a budżet projektu to niemal 1,5 mln złotych.

Wcześniejsze badania prowadzone przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. Hanny Marzec-Mazur wykazały, iż cyjanobakterie (sinice) z Morza Bałtyckiego są bogatym źródłem peptydów o potencjalnym terapeutycznym zastosowaniu). Obecnie realizowany projekt odpowiada etapowi od odkrycia związków o interesującej aktywności (hits) do wybrania wiodącego związku do dalszych badań (lead), stąd podtytuł projektu: from hits to lead H2L.W wyborze związku wiodącego uwzględniane są takie cechy jak siła i selektywność działania, brak negatywnej aktywności względem zdrowych komórek oraz możliwość i koszt pozyskania związku w ilościach zapewniających realizację dalszych etapów badań w ramach kolejnych projektów (przedklinicznych a następnie klinicznych).

– Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się do pozyskania z naturalnych zasobów morza produktu, który będzie przydatny w opracowaniu nowego leku przeciwnowotworowego. Badania w zakresie błękitnej biotechnologii mają charakter interdyscyplinarny i wymagają stosowania różnorodnych metod badawczych. Dlatego też projekt realizowany jest we współpracy z innymi jednostkami naukowymi z kraju i zagranicy. Uczestnikami projektu są doktoranci i młodzi pracownicy nauki – wyjaśnia prof. Hanna Marzec-Mazur. – Mamy także nadzieję, że realizacja projektu będzie stymulowała rozwój biotechnologii morskiej w Polsce. Celowi temu służy również nowa specjalizacja na drugim stopniu studiów w Instytucie Oceanografii: biotechnologia morska – dodaje. 

Szczegóły na stronie UG!

Leave a comment

Send a Comment