Wyjazdowe spotkanie think-tanku. Spotkaliśmy się ze studentami PK

Wyjazdowe spotkanie think-tanku. Spotkaliśmy się ze studentami PK

W weekend 13-14 czerwca 2020 roku think-tank Nauka+ zorganizował wyjazdowe posiedzenie. Udaliśmy się 5-cio osobową delegacją aż do Kielc, gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielami Politechniki Kieleckiej. Spotkanie dotyczyło rozwiązań wprowadzanych na polskich uczelniach w dobie pandemii koronawirusa. PK może posłużyć jako dobry przykład, bowiem szybko wprowadzone obostrzenia i decyzje zapobiegły rozprzestrzenieniu się wirusa wśród studentów i pracowników, a jasne zasady i dobra komunikacja na linii władze-samorząd nie przysporzyły studentom dodatkowego stresu związanego z sesją egzaminacyjną. Spotkanie było bardzo owocne, a spisane wnioski pomogą pomorskim uczelniom w dalszym bezpiecznym funkcjonowaniu.

Leave a comment

Send a Comment