Wirtualne Herbarium Pomorza w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Wirtualne Herbarium Pomorza w Akademii Pomorskiej w Słupsku

W Akademii Pomorskiej w Słupsku realizujemy projekt Herbarium Pomeranicum – Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”. Herbarium Pomeranicum to projekt partnerski i interdyscyplinarny łączący wiele obszarów nauki.

W projekcie bierze udział  Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Szczeciński, co wskazuje na wagę współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi oraz istotę synergii w realizacji znaczących projektów naukowych.

Czym zatem właściwie jest Herbarium?
Herbarium, czyli zielnik, to kolekcja zasuszonych okazów roślin i grzybów ułożonych, opisanych i sklasyfikowanych według określonych kryteriów. Wysuszone rośliny i grzyby przechowuje się zwykle przyklejone na specjalnie przygotowanych arkuszach, opatrzone etykietą zawierającą nazwę naukową organizmu, miejsce i datę zbioru, a także nazwisko osoby, która okaz zebrała i oznaczyła. Ponadto w zielnikach przechowuje się oryginalne ryciny, owoce, nasiona, zakonserwowane w specjalnych płynach inne części roślin oraz preparaty mikroorganizmów. Łącznie zostanie zeskanowanych i udostępnionych w sieci około pół miliona  najbardziej cennych alegatów z pomorskich kolekcji, a dostęp do nich uzyska każdy zainteresowany. Są to zasoby niezwykle cenne dla nauki. Należy zauważyć, iż zbiory te pochodzą nie tylko z Pomorza, ale również z wielu innych rejonów świata. Zielnik to swego rodzaju repozytorium gatunków  roślin i grzybów, które być może w naszym regionie już nie występują. To także swoisty bank genów – wszak gromadzony w nich materiał biologiczny może być także wykorzystywany w badaniach genetycznych o różnym przeznaczeniu.

Kto na tym może skorzystać?
Digitalizacja to przyszłość. Wzorując się na największych zielnikach świata jesteśmy przekonani, iż z zeskanowanych zbiorów będzie korzystać szerokie grono odbiorców:  naukowcy, studenci, administracja lokalna oraz państwowa, a także służby, których zadaniem jest dbałość o środowisko.

Należy tutaj zaznaczyć, że projekt ma także charakter edukacyjny. Liczymy na to, iż zbiory przysłużą się  nauczycielom i uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trakcie edukacji przyrodniczej. Ale Herbarium to także realna pomoc w biznesie. Z zasobów zdigitalizowanych herbariów na całym świecie korzystają różnego typu instytucje i firmy przy wykonywaniu ekspertyz oddziaływania na środowisko różnorakich inwestycji np. w formie wykorzystywania materiałów zielnikowych jako materiałów porównawczych, pomoc
w identyfikowaniu gatunków i innych.

Jeszcze wiele pracy przed nami. Pełne efekty pracy zobaczymy za około dwa lata, jednak już teraz wiemy,  iż praca nad tak ambitnym projektem przyniesie wiele korzyści dla edukacji i środowiska, bo Herbarium Pomeranicum to gwarancja zachowania wiedzy o intensywnie zmieniającym się środowisku przyrodniczym, które na Pomorzu jest wyjątkowe, bo przecież dobrze wykonany zielnik jest ponadczasowy, nigdy się nie starzeje, wręcz przeciwnie – jego wartość wzrasta z wiekiem.

*Projekt Herbarium Pomeranicum –  „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza –  Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”)

Leave a comment

Send a Comment