W Polsce powstał pierwszy Wirtualny Instytut Badawczy

W Polsce powstał pierwszy Wirtualny Instytut Badawczy

Minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. poinformował o uruchomieniu Wirtualnego Instytutu Badawczego. Dzięki niemu naukowcy będą mogli pracować nad  nowymi lekami, przede wszystkimi zwalczającymi choroby nowotworowe. Na badania przeznaczono 450 mln zł.

Wicepremier Gowin poinformował, że bardzo nowoczesna, wirtualna struktura badawcza ulokowana zostanie w ramach Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT), który jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Konkurs dla zespołów badawczych w ramach PORT, ogłoszony zostanie jeszcze w 2020 roku. Zakres tematyczny konkursu opierać się będzie na biotechnologii związanej przede wszystkim z onkologią. Wyłonione w konkursie zespoły dostaną finansowanie, które będzie wypłacane rocznie, maksymalnie  do 10 lat.

Środki na badania pochodzą z Funduszu Polskiej Nauki, który powstał w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ustawę zakładającą jego utworzenie podpisał w kwietniu 2019 r. prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z zapisami ustawy środki Funduszu będą pochodzić m.in. z dotacji celowych z budżetu państwa; środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego; wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego; pożyczek z budżetu państwa; darowizn i zapisów; wpływów z komercjalizacji wyników pracy zespołów badawczych.

Jak wskazuje resort nauki, który przygotował projekt ustawy, długość i elastyczność finansowania ma odróżniać Fundusz od istniejących już instytucji przyznających granty na badania naukowe.

Autor: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment