W GUMed powstaje Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych

W GUMed powstaje Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym powstaje nowe core facility – Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych.

Ideą Centrum Obliczeniowego jest ułatwienie prac zespołów badawczych poprzez podniesienie doskonałości naukowej publikowanych rezultatów i składanych wniosków grantowych. Kluczowym obszarem jego działania jest wsparcie procesu badań naukowych i badań klinicznych w zakresie biostatystyki i bioinformatyki, szczególnie w kontekście Priorytetowych Obszarów Badawczych. Centrum będzie zatrudniało biostatystyków i bioinformatyków, których praca wzmocni interdyscyplinarność w badaniach prowadzonych w GUMed.

Centrum będzie oferowało szeroki zakres usług związany z analizą big data. Do profilu zalicza się przede wszystkim wsparcie przy projektach bazujących na wysokoprzepustowym sekwencjonowaniu DNA oraz RNA (w tym analiza pojedynczych komórek), a także innych inicjatywach naukowych, które wymagają przetwarzania dużej ilości danych. Dodatkowo jego działalność będzie obejmowała wykorzystanie sztucznej inteligencji w przetwarzaniu danych obrazowania i klasyfikacji próbek pochodzących od pacjentów.

Jedną z kluczowych inicjatyw Centrum Obliczeniowego jest tworzona Klinika Biostatystyczna, oferująca pracownikom i doktorantom GUMed możliwość przedyskutowania optymalnego podejścia do statystycznej analizy danych. Centrum zapewni badaczom fachowe wsparcie na każdym etapie prowadzenia badań, począwszy od projektowania metodologii pomiarów, poprzez pozyskiwanie i analizę danych, aż po ostateczną ich interpretację.

źródło: gumed.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment