V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów

Tradycją lat ubiegłych doktoranci Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku w końcowych dniach września zapraszają do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków”. Konferencja odbędzie się 28 września 2019 roku w siedzibie Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Myślą przewodnią piątej edycji konferencji pozostaje tematyka dotycząca procesów zachodzących na ziemiach polskich i w krajach sąsiednich, a także wzajemnych relacji Polski z jej sąsiadami. Tegoroczna konferencja wpisuje się w kalendarz obchodów Jubileuszu 50-lecia istnienia Akademii Pomorskiej w Słupsku. Interesować nas zatem będą następujące zagadnienia: 

 1. Wieloaspektowość działalności człowieka na ziemiach polskich oraz sąsiednich;
 2. Codzienność mieszkańca ziem polskich i jej sąsiadów na przestrzeni dziejów;
 3. Potyczki, wojny, konflikty zbrojne mające miejsce na ziemiach polskich i sąsiednich w dziejach;
 4. Kwestie relacji gospodarczych, społecznych i politycznych zachodzących na ziemiach polskich i sąsiednich na przestrzeni wieków.

Organizatorzy przewidują wydanie wystąpień w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym (jeśli recenzje artykułu będą pozytywne). Konferencja jest jednodniowa. Zainteresowanych noclegiem wesprzemy w staraniach o uzyskanie pokoju w Domu Studenta-http://www.tanienoclegi.slupsk.pl/ (na własny koszt, opłaty są niewielkie).     Propozycje tematów wystąpień prosimy nadsyłać do Organizatorów wydarzenia na adres konferencja.doktorantow.slupsk@wp.pl

Propozycję prosimy przesyłać w formie wypełnionej Karty uczestnictwa.

Ostateczny termin zgłaszania udziału w konferencji to 31 sierpnia 2019 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.      

Prosimy o uiszczanie opłaty konferencyjnej na konto nr: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a, z dopiskiem: wpłata subkonto 249-554 „Polska i jej sąsiedzi na przestrzeni wieków”.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP (Przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Wojciech Skóra
 • dr hab. Jarosław Sochacki, prof. AP
 • ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP
 • dr hab. Paweł Gut, prof. AP

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • mgr Patrycja Jędrzejewska (Przewodnicząca)
 • mgr inż. Małgorzata Romankiewicz-Częścik
 • mgr Kamil Bierka
 • mgr Kacper Jurkiewicz
 • mgr Szymon Smentek
 • mgr Emilia Zibart
 • mgr Maria Engler
 • mgr Jolanta Czerwiakowska
 • lic. Tomasz Częścik

Oryginalny artykuł dostępny tutaj. 

Leave a comment

Send a Comment