Uniwersytet Gdański wśród 15 polskich uczelni notowanych w prestiżowym rankingu

Uniwersytet Gdański wśród 15 polskich uczelni notowanych w prestiżowym rankingu

W tegorocznej edycji rankingu QS World University Rankings Uniwersytet Gdański utrzymał ubiegłoroczną pozycję w przedziale 801-1000 wśród najlepszych notowanych uczelni z całego świata.

W zestawieniu 2021 sklasyfikowano 15 polskich uczelni wyższych, z których jedynie trzem udało się zakwalifikować ponad przedział 801-1000 (są to Uniwersytet Warszawski na 321 pozycji zestawienia, Uniwersytet Jagielloński na 326 pozycji oraz Politechnika Warszawska notowana w przedziale 511-520). Pozostałe notowane polskie uczelnie wyższe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Poznańska,  Politechnika Śląska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnika Wrocławska, uplasowały się w przedziale 801-1000.

Ranking OS oparty jest na 6 głównych kryteriach oceny, z czego 50% wagi posiadają oceny reputacyjne ekspertów i pracodawców z całego świata. Pozostałe kryteria oceny i ich wagi to: stosunek liczby wykładowców do liczby studentów (20%), liczba cytowań (20%), stopień umiędzynarodowienia mierzony liczbą pracowników naukowych oraz studentów z zagranicy (odpowiednio po 5%).

Wskaźnikiem najlepiej ocenianym okazał się dla UG stosunek liczby wykładowców do liczby studentów (pozycja 583 w zestawieniu światowym). Postęp, jaki zrobiła nasza uczelnia, odzwierciedla fakt, iż w najnowszej edycji rankingu QS UG znalazł się w grupie 68% najlepszych uczelni, podczas gdy dwa lata temu był to zakres 78%.

Pierwsze miejsce w zestawieniu światowym zajął Massachusetts Institute of Technology.

Pełne zestawienie rankingu QS World University Rankings 2021 znajduje się na stronie.

Leave a comment

Send a Comment