Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego

Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka „Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego. Sposoby prezentacji w mediach”. Publikacja, wpisując się w jubileusz 50-lecia Uczelni, pokazuje udział Uniwersytetu w przemianach regionu pomorskiego ostatnich dwóch dekad.

Książka ma charakter interdyscyplinarny. Autorki – prof. Małgorzata Łosiewicz, dr Beata Czechowska-Derkacz (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG) oraz dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil (Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych UG) – łącząc wiedzę i doświadczenie z zakresu komunikacji, mediów oraz ekonomii przygotowały publikację pokazującą wpływ Uniwersytetu Gdańskiego na rozwój regionu pomorskiego.

Książka zawiera analizę przemian województwa pomorskiego ostatnich dwóch dekad w kluczowych obszarach budowania przewagi konkurencyjnej regionu, m.in. w zakresie szkolnictwa wyższego. Oddzielny rozdział stanowi udział Uniwersytetu Gdańskiego w tych przemianach poprzez realizację projektów regionalnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Unikatowym walorem publikacji jest ukazanie widoczności informacji na temat projektów regionalnych UG w pomorskich mediach. Ważną częścią jest analiza dokumentów strategicznych województwa pomorskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Całość pokazuje obraz uczelni, która wpisuje się w ramy spójnego i zrównoważonego rozwoju regionu.

Książka ukazała się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i stanowi jednocześnie część dorobku publikacyjnego związanego z jubileuszem 50-lecia Uczelni. Wstęp do książki przygotował prof. Krzysztof Bielawski Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Publikacja powstała w ramach wspólnego projektu autorek z Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Ekonomicznego UG z udziałem Biura Zarządzania Projektami Uniwersytetu Gdańskiego, a także zewnętrznego partnera – Instytutu Monitorowania Mediów.

źródło: ug.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment