Uniwersytet Gdański podpisał umowę z firmą SKANSKA

Uniwersytet Gdański podpisał umowę z firmą SKANSKA

Uniwersytet Gdański, w dniu  24 października 2019 r. podpisał umowę ramową o współpracy z firmą SKANSKA. Partner należy do czołówki światowych firm zajmujących się działalnością budowlaną i deweloperską zatrudniającą 38 tys. osób w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Umowa sygnowana jest przez Władze Uniwersytetu Gdańskiego i Przedstawicieli firmy SKANSKA.

Celem podpisania umowy jest współpraca naukowa i dydaktyczna pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a firmą SKANSKA w następujących obszarach: opracowywania analiz i ekspertyz, opinii; szkoleń i warsztatów; w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot badań UG oraz zainteresowań SKANSKA; w obszarach współpracy przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów, wykładów eksperckich i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń; organizacji praktyk i staży w ramach zapotrzebowania partnera oraz wspólnych projektów badawczych, rozwojowych, prac naukowych a także promocji ich wyników.

Obie strony liczą, że współpraca w wielu płaszczyznach będzie owocna i przynosząca korzyści zarówno uczelni jak i międzynarodowej firmie budowlanej.

Szczegóły dostępne tutaj. 

Leave a comment

Send a Comment