Uniwersytet Gdański dba o ochronę środowiska naturalnego

Uniwersytet Gdański dba o ochronę środowiska naturalnego

Uniwersytet Gdański od lat zaangażowany jest w działania związane z ochroną i promocją środowiska. Uczelnia nie tylko chroni tereny zielone, wspiera projekty, które są przyjazne środowisku ale też dba o to, by obiekty kampusu uczelnianego powstawały w harmonii z otoczeniem, przy wykorzystaniu technologii energooszczędnych.

Postępująca degradacja środowiska przyrodniczego to jeden z głównych problemów współczesnego świata. Uniwersytet Gdański już teraz realizuje pewne działania proekologiczne, mając w planach kolejne, większe przedsięwzięcia.

– Chciałbym, aby budynki uniwersyteckie stopniowo wyposażane były w odnawialne źródła energii, głównie instalacje fotowoltaiczne. Będą one pełnić nie tylko swoją użytkową rolę, ale także staną się elementem edukacyjnym, uświadamiając pracownikom i studentom nasz codzienny wkład w redukcję „śladu węglowego” w związku z wyprodukowaną przez nas energią – mówi prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Dodatkowo, w ramach nowego centrum sportowego, chcemy czerpać energię z nowoczesnych instalacji geotermalnych, co także znacząco obniży koszty funkcjonowania tego obiektu.

O szczegółach przeczytasz na stronie UG.

Leave a comment

Send a Comment