UG zakwalifikowany do „Narodowej reprezentacji akademickiej”

UG zakwalifikowany do „Narodowej reprezentacji akademickiej”

Uniwersytet Gdański znalazł się na liście uczelni zakwalifikowanych do realizacji II edycji projektu pn. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” na rok 2021. Projekt, dzięki dofinansowaniu na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów-sportowców, umożliwia im równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej.

9 studentów z Uniwersytetu Gdańskiego, łączących naukę z karierą sportową, otrzyma w ramach projektu pt. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. Ich program ma być realizowany w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Szczegóły dostępne na stronie UG

Leave a comment

Send a Comment