UG podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem w Kłajpedzie

UG podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem w Kłajpedzie

Statek naukowo-badawczy Uniwersytetu Gdańskiego r/v Oceanograf  odbył pierwszy zagraniczny rejs. Celem rejsu do Kłajpedy było podpisanie umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem w Kłajpedzie.

Umowa została podpisana przez Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Krzysztofa Bielawskiego i  Rektora Uniwersytetu w Kłajpedzie prof. Arturasa Razbadauskasa. Umowę podpisano na pokładzie naszej jednostki, w dniu 17 października 2019 r. Obie strony liczą na owocną współpracę i wspólną realizację licznych projektów naukowych i dydaktycznych.

Galeria i film z wydarzenia dostępne są tutaj. 

Leave a comment

Send a Comment