Tarcza dla szkolnictwa wyższego. Podsumowanie najważniejszych działań

Tarcza dla szkolnictwa wyższego. Podsumowanie najważniejszych działań

W czasach epidemii koronawirusa  dochodzi do wielu zmian w prawie, które mają na celu ułatwienie funkcjonowania poszczególnym grupom społecznym. Poniżej pięć najważniejszych zmian dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce, które weszły już w życie.

  1. Uczelnia będzie mogła przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.
  2. Obrona pracy doktorskiej będzie mogła być przeprowadzona poza siedzibą podmiotu doktoryzującego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.
  3. Legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne w czasie ograniczenia zajęć i 30 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności.
  4. Odformalizowane zostaną wnioski składane przy staraniu się o pomoc socjalną na uczelni – do dnia 30 września 2020 r. wnioski o świadczenia będą mogły być składane w formie i w sposób określony przez uczelnię albo inny podmiot prowadzący studia doktoranckie.
  5. Zawieszenie spłat rat kredytu studenckiego. na okres wskazany we wniosku, ale nie dłuższy niż trzy miesiące. Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe do końca roku akademickiego 2019/2020.

Autor: Kamil Patynowski
Fot. Krystian Maj/KPRM/FB

Leave a comment

Send a Comment