„Szkoła start-up” powstaje na Politechnice Gdańskiej

„Szkoła start-up” powstaje na Politechnice Gdańskiej
Decyzją rektora na Politechnice Gdańskiej uruchomiony zostanie program akceleracyjny „Szkoła start-up”, wspierający przedsiębiorczość wśród studentów i pracowników uczelni. Zespoły, które pozytywnie ukończą program szkoleniowy będą miały szansę na grant w wysokości 50 tys. zł. Środki te można będzie wykorzystać na prace przedwdrożeniowe lub przygotowania do założenia spółki.

Celem utworzenia programu akceleracyjnego jest wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz merytoryczne przygotowanie zespołów złożonych ze studentów lub pracowników Politechniki Gdańskiej do powoływania własnych spółek spin-off/spin-out.

Obecnie przygotowywany jest plan kompleksowych działań oraz przestrzeń, w której będą mogły odbywać się warsztaty, konsultacje z mentorami oraz spotkania projektowe zespołów biorących udział w programie szkoleniowym.

– Lokalizacja, w której docelowo będą realizowane aktywności skupione wokół „Szkoły start-up” znajduje się na parterze Domu Studenckiego nr 3, przy ul. Do Studzienki. Są to pomieszczenia wcześniej wykorzystywane przed fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – tłumaczy Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, jednostki odpowiedzialnej na uczelni za realizację programu.

Zgodnie z założeniami w ramach programu będą realizowane dwa typy działań: stałe doradztwo dla studentów wraz z cyklicznymi warsztatami z kompetencji biznesowych oraz główny program akceleracyjny, w którym zaplanowane są trzy cykle szkoleniowe rocznie. Pojedynczy cykl szkoleniowy zajmie ok. 10 tygodni.

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment