Sześć nowych programów dla naukowców Politechniki Gdańskiej

Sześć nowych programów dla naukowców Politechniki Gdańskiej
Tworzenie nowych grup badawczych, zatrudnianie zagranicznych naukowców, wyjazdy w celach badawczych, zakup specjalistycznej aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego to tylko niektóre z możliwości jakie oferują nowe programy, które są elementem realizacji przez uczelnię zadań wynikających z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.  
 

Americium, Einsteinium, Nobelium, Platinum, Plutonium i Technetium  tak w skrócie nazywają się właśnie ogłoszone programy. Stanowią one wsparcie m.in. przy pozyskiwaniu przez naukowców prestiżowych grantów międzynarodowych, umożliwiają dofinansowanie działalności publikacyjnej czy sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych.

Nowe grupy badawcze

W ramach programu Platinum Establishing Top-Class Research Teams możliwe jest uzyskanie grantu przeznaczonego na sfinansowanie kosztów tworzenia oraz działalności nowej grupy badawczej w początkowym okresie jej funkcjonowania.

Wniosek o uzyskanie grantu w Programie Platinum może złożyć Beneficjent programu Nobelium, określony w regulaminie programu w terminie maksymalnie pół roku od rozpoczęcia zatrudnienia w PG. Planowany budżet projektu w ramach grantu nie może przekraczać kwoty 5 mln zł brutto przy maksymalnym okresie realizacji projektu wynoszącym 24 miesiące.

Szczegóły na pg.edu.pl.

Leave a comment

Send a Comment