Światowe Forum Dziekanów Prawa już we wrześniu w Gdańsku!

Światowe Forum Dziekanów Prawa już we wrześniu w Gdańsku!

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 18-22 września 2019 r. będzie gościł dziekanów i przedstawicieli wydziałów prawa z ponad 100 najlepszych uczelni na świecie podczas Światowego Forum Dziekanów Prawa oraz kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Prawa. Jest to pierwszy taki zjazd organizowany w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w roku jubileuszowym 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

W dniach 18-22 września 2019 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego będzie gospodarzem Światowego Forum Dziekanów Prawa (Global Law Dean’s Forum) oraz dorocznej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Prawa (International Association of Law Schools – IALS). IALS jest jednym z największych i cieszącym się znaczącym prestiżem stowarzyszeniem akademickim, zrzeszającym instytucje nauki i szkolnictwa wyższego kształcące w obszarze nauk prawnych. Członkami tej organizacji jest ponad 160 najlepszych szkół prawa z całego świata, wśród nich Wydział Prawa i Administracji UG. Jesteśmy pierwszym wydziałem prawa w Europie Środkowej i Wschodniej organizującym Światowe Forum Dziekanów oraz doroczną konferencję IALS. Podczas 5 dni trwania imprezy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego będzie gościł dziekanów i przedstawicieli ponad 100 uczelni wyższych z całego świata a także innych wybitnych prawników, sprawujących najwyższe urzędy sędziowskie i administracyjne w swoich krajach.

Global Law Dean’s Forum
W dniach 18-20 września 2019 r. podczas Global Law Dean’s Forum dziekani wydziałów prawa będą dyskutować na temat strategicznych wizji i standardów dla globalnej edukacji prawniczej oraz poruszać kwestie związane z rolą uczelni i sądownictwa w kształtowaniu rozumowania prawniczego.

IALS 2019 Annual Meeting
Bezpośrednio po tym wydarzeniu, w dniach 20-22 września 2019 r. goście będą uczestniczyć w dorocznym spotkaniu IALS (2019 Annual Meeting), podczas którego dyskutowane będą problemy metodologii nauczania prawa, wybrane kwestie dotyczące poszczególnych dziedzin prawa a także zagadnienia interakcji prawa z biznesem, kulturą i nowymi technologiami.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę UG. 

Leave a comment

Send a Comment