Sukces naukowców GUMed

Sukces naukowców GUMed

Naukowcy GUMed znaleźli się wśród laureatów konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17 Narodowego Centrum Nauki. Łączna kwota finansowania projektów przyznanych GUMed wyniesie ponad 3 mln zł.

OPUS to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców niezależnie od etapu ich kariery naukowej. W ramach siedemnastej edycji tego konkursu Centrum przyznało finansowanie dla dwóch projektów GUMed na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł. Wśród laureatów, których projekty uzyskały finansowanie znaleźli się:

  • dr Aleksandra Rutkowska z Zakładu Medycyny Laboratoryjnej, która będzie realizowała projekt w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii. Projekt pt. “Szlaki sygnałowe receptora EBI2/oksysteroli w patofizjologii, terapii oraz diagnostyce stwardnienia rozsianego”
  • dr hab. Michał Pikuła z Zakładu Embriologii z projektem pt. “Wpływ komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na hodowane in vitro komórki skóry uzyskiwane od pacjentów poddanych chemioterapii”.

W konkursie PRELUDIUM 17 o środki na badania mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Centrum przyznało finansowanie dla dwóch projektów GUMed na łączną kwotę ponad 340 tys. zł. Wśród laureatów, których projekty uzyskały finansowanie znaleźli się:

  • lek. Marta Małkiewicz z Zakładu Fizjologii Człowieka z projektem pt. “Wpływ leczenia inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny oraz wysiłkiem fizycznym na szczelność bariery krew-mózg, stężenie wybranych neurotransmiterów kory przedczołowej i hipokampa, szlak kynureninowy oraz nastrój u chorych na depresję”
  • mgr Tomasz Wasilewski z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej z projektem pt. “Ocena charakterystyki oddziaływań syntetycznych peptydów odwzorowujących miejsce wiązania aldehydów w białku HarmOBP7”.

źródło: gumed.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment