Sukces gdańskich transplantologów

Sukces gdańskich transplantologów

Pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, związani z ideą przeszczepiania narządów uczestniczyli w dniach 17-19 października br. w XIV Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, który odbył się w Zakopanem.

Podczas Kongresu prof. Alicja Dębska-Ślizień, kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych została wybrana na stanowisko prezesa elekta Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wybór ten był uznaniem dotychczasowych działań prof. Dębskiej-Ślizień dla polskiej medycyny transplantacyjnej i nadzieją na dalszy jej rozwój.

Również prof. Zbigniew Śledziński z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej otrzymał tytuł Honorowego Członkostwa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Owocami aktywności naukowej pracowników GUMed były wykłady, prowadzone panele dyskusyjne oraz liczne prace prezentowane podczas Kongresu w formie wystąpień ustnych oraz plakatów. Wyróżnione zostało doniesienie konferencyjne zatytułowane „Application of total kidney volume and its predictive value in the assessment of kidney transplant waitlist candidates with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease” autorstwa Ewy Banach-Ambroziak, Magdaleny Jankowskiej, Małgorzaty Grzywińskiej, Alicji Dębskiej-Ślizień oraz Edyty Szurowskiej.

Wyróżnieni zostali także studenci Koła Naukowego przy Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych kierowanego przez dr. med. Zbigniewa Heleniaka. W sesji plakatowej przedstawili dwa opisy przypadków „Fatalny przebieg aspergilozy płuc u pacjenta po przeszczepieniu nerki” przygotowany przez Aleksandrę Szymczyk (studentka III roku kierunku lekarskiego) oraz „Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jirvoveci z podejrzeniem koinfekcji Aspergillus u pacjenta po przeszczepie nerki” zaprezentowany przez Macieja Lubiejewskiego (student III roku kierunku lekarskiego). Ponadto Patrycja Bieńkowska (studentka V roku kierunku lekarskiego) zaprezentowała pracę „Zaburzenia gospodarki wapniowo fosforanowej u biorców nerki – wyniki wstępne”.

Po więcej informacji kliknij tutaj. 

Leave a comment

Send a Comment