Sukces fizyków kwantowych UG w konkursie sieci QuantERA

Sukces fizyków kwantowych UG w konkursie sieci QuantERA

Dwa projekty z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego uzyskały granty w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. To ogromny sukces, gdyż w konkursie zwyciężyło łącznie 12 projektów, z czego 5 będzie realizowanych z udziałem polskich zespołów badawczych i aż 2 w ramach Uniwersytetu Gdańskiego. 

Rezultaty jednego z projektów z UG mają szansę na zastosowania w astronomii (znajdowanie odległych planet), technologiach lotniczych oraz spektroskopii, drugiego zaś – w bezpiecznym szyfrowaniu danych. Konkurs jest organizowany przez konsorcjum QuantERA i koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki. Sukces naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego ugruntowuje pozycję uczelni jako jednego ze światowych liderów w obszarze fizyki kwantowej.

Drugi konkurs sieci QuantERA został ogłoszony w listopadzie 2018 roku przez 29 organizacji finansujących badania naukowe z 25 państw. Od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego – w konkursie złożono 85 wniosków na łączną sumę ponad 85 milionów euro. Sfinansowanych ostatecznie zostanie 12 projektów o łącznym budżecie ok. 13 mln euro.

Naukowcy z Polski zaangażowani będą w realizację aż 5 z 12 nagrodzonych projektów (4 z nich będą współfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, jeden przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), a ich łączny budżet po stronie polskiej wyniesie ponad 1 milion euro. Jeden ze zwycięskich projektów – ApresSF. Kwantowa super-rozdzielczość w pomiarach przestrzennych i częstotliwościowych będzie koordynowany przez dr hab. Łukasza Rudnickiego, prof. nadzw. i jego zespół z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagrodzone projekty z Uniwersytetu Gdańskiego:
– ApresSF. Kwantowa super-rozdzielczość w pomiarach przestrzennych i częstotliwościowych, koordynowany przez dr hab. Łukasza Rudnickiego, prof. nadzw. z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego (we współpracy z zespołami z Czech, Francji, Hiszpanii i Niemiec);
– eDICT. Experimentally-oriented Device Independent CrypTography (finansowanie NCBR) z udziałem dr hab. Marcina Pawłowskiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego (we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Węgier i Szwajcarii); Koordynacją projektu zajmie się Assoc. Prof. Dr. Jan Bouda, Ph.D. z Masaryk University w Czechach.

Oryginalny artykuł znajdziesz tutaj. 

Leave a comment

Send a Comment