Stypendia Google dla studentów z niepełnosprawnością

Stypendia Google dla studentów z niepełnosprawnością

Do 4 grudnia br. studenci z niepełnosprawnością z kierunków informatycznych mogą aplikować do programu stypendialnego Google na rok akademicki 2021/2022. Stypendium wynosi 7 tys. euro.

By ubiegać się o stypendium kandydaci muszą:

 • być studentami europejskich uniwersytetów na kierunkach informatycznych lub pokrewnych dziedzin technicznych z podstawowymi modułami informatycznymi;
 • być zapisani jako studenci w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin na rok akademicki 2020-2021;
 • utrzymywać dobre wyniki w nauce (jeśli student łączy studia z pracą warto o tym napisać w formularzu wniosku);
 • przykładem przywództwa i pasji do informatyki i technologii;
 • mieć ukończone 18 lat od 5 października 2020 r.;
 • mają zamiar zostać zapisanym jako student w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich (lub równoważnych) na uniwersytecie w Europie na rok akademicki 2021/2022;
 • mieć niepełnosprawność lub mieć długotrwale obniżony stan zdrowia (dysleksję, dyspraksję, niepełnosprawność wzroku, niepełnosprawność słuchu, cukrzycę, epilepsję, depresję, zaburzenia lękowe i wszelkie inne niepełnosprawności fizyczne lub psychiczne).

Osoby ubiegające się o wsparcie powinny wypełnić wniosek online za pośrednictwem EmployAbility, który obejmuje:

 • Ogólne informacje ogólne (tj. dane kontaktowe i szczegóły dotyczące obecnych i planowanych studiów na uniwersytetach w roku akademickim 2020/2021)
 • CV
 • Potwierdzenie akademickie z obecnych i poprzednich instytucji (jeśli zdobyłeś wyższy stopień naukowy)
 • List referencyjny od profesora, instruktora, doradcy lub superwizora
 • Odpowiedzi na pytania opisowe w formularzu.

Stypendyści zostaną wybrani na podstawie ogólnej liczby ich esejów i materiałów aplikacyjnych w porównaniu z całą pulą kandydatów.

Autor: Kamil Patynowski

Leave a comment

Send a Comment