Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna UG wznowiła swą działalność

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna UG wznowiła swą działalność

tudencka Uniwersytecka Poradnia Prawna (SUPP), działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, to organizacja non-profit, która niesie darmową pomoc prawną osobom, które jej potrzebują. 

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Gdańskiego została założona na Wydziale Prawa i Administracji UG w 2002 roku. Od samego początku działa pod egidą Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych skupiających poradnie prawne na terenie całego kraju. Dzięki niej studenci prawa pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej osobom, które z jakiejkolwiek przyczyny nie mogą skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika lub prawnika.

Po przerwie wakacyjnej, wraz z dniem 12 października 2020 r. SUPP UG wznowiła swoją działalność, dopasowując ją do nowej rzeczywistości. W zastępstwie dyżurów stacjonarnych wprowadzone zostały dyżury zdalne, odbywające się za pośrednictwem komunikatora SkypeOd poniedziałku do czwartku w godzinach od 17 do 19 wszyscy interesanci mogą skorzystać z możliwości kontaktu zdalnego z SUPP. W tym celu należy skopiować link do okna przeglądarki internetowej, który przekieruje bezpośrednio do konwersacji. Niewymagana jest instalacja na komputerze żadnych dodatkowych programów.

– Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Postaramy się zrobić wszystko, aby nie odczuli państwo różnicy pomiędzy tradycyjną formą przyjmowania spraw a kontaktem zdalnym – mówi Sebastian Chabera, prezes SUPP. – Dodatkowo do końca października na parterze Wydziału Prawa i Administracji UG zostanie zamontowana skrzynka, w której będą państwo mogli bezpiecznie umieszczać nowe sprawy w postaci fizycznie spisanych stanów faktycznych. Jednocześnie podkreślamy, iż cały czas istnieje możliwość przekazania sprawy do poradni za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem: suppgdansk@gmail.com albo przesyłki pocztowej.

Członkowie poradni działają w pięciu sekcjach problemowych: sekcji prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, pracy oraz praw człowieka.

– Naszym celem statutowym jest udzielanie nieodpłatnej informacji i pisemnych wstępnych opinii prawnych przez studentów prawa oraz administracji WPiA UG – członków SUPP – osobom niezamożnym, które ze względu na swą sytuację materialną nie są w stanie ponieść kosztów profesjonalnej pomocy prawnej, a także organizacjom pożytku publicznego. Nasze opinie są weryfikowane przez pracowników naukowych WPiA, a następnie dostarczane klientom poradni – dodaje Sebastian Chabera.

Zasady udzielania porad prawych oraz inne szczegół znajdziesz na stronie UG

Leave a comment

Send a Comment