Studenci PG opracują koncepcje rozwoju Opery Leśnej w Sopocie

Studenci PG opracują koncepcje rozwoju Opery Leśnej w Sopocie

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej rozpoczął współpracę z miastem Sopot przy planowanej przebudowie Opery Leśnej. Blisko 40 studentów wykona prace projektowe dotyczące infrastruktury i zagospodarowania terenu, tak aby obiekt zyskał nowe funkcjonalności przy zachowaniu najważniejszej – koncertowej.

– Opera Leśna jest obiektem unikatowym w skali Europy, położonym wśród zieleni, otoczonym lasem, zarazem miejscem kultowym na stałe wpisanym w historię międzynarodowych festiwali muzycznych – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Uznaliśmy, że takie miejsce wymaga niestandardowych rozwiązań. Liczymy na „otwarte głowy” studentów, poszukiwanie nowych, dotąd nigdzie niezastosowanych rozwiązań czy połączeń, które nas zaskoczą.

W konkursie pod nazwą „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej – koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” mogą wziąć udział studenci minimum I roku studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Nad nowymi koncepcjami  zagospodarowania terenu sopockiej Opery Leśnej i architektury związanej z nią obiektami wielofunkcyjnymi pracuje obecnie blisko 40 studentów. Na początku marca wzięli oni udział w wycieczce zorganizowanej przez Urząd Miejski w Sopocie i Bałtycką Agencję Artystyczną. Studenci w 5-6 osobowych grupach przygotowali analizy dotyczące istniejącej architektury i urbanistyki amfiteatru, jego historii i dziejów związanych z nim wydarzeń artystycznych, kontekstu przyrodniczego, a także charakterystyki użytkowników, którzy korzystają sezonowo i na co dzień z zabudowań Opery Leśnej.

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment