Stu Polaków zabrało głos w europejskiej debacie o komunikacji naukowej

Stu Polaków zabrało głos w europejskiej debacie o komunikacji naukowej

Sto osób w Polsce rozmawiało z naukowcami o tym, skąd czerpią wiarygodne dla siebie informacje na temat: genetycznie modyfikowanej żywności, zmian klimatycznych, szczepionek i medycyny alternatywnej. Wnioski z badań zbiorą koordynatorzy projektu CONCISE w pięciu europejskich krajach.

Konsultacje społeczne finansowane z programu ramowego Horyzont 2020 odbyły się 21 września równolegle na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Lizbonie (Portugalia), Walencji (Hiszpania), Vincenzie (Włochy) i Trnavie (Słowacja). Naukowcy zebrali od 500 osób opinie w kwestiach, w których mieszają się ze sobą dane naukowe i mity. Polscy uczestnicy konsultacji zebrali się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie organizowała dr hab. Izabela Warwas, koordynator projektu Concise.

Czy żywność modyfikowana genetycznie jest bezpieczna? Czy klimat rzeczywiście się ociepla i jaki wpływ na to ma działalność człowieka? Czy szczepić siebie oraz dzieci, a jeśli nie, to dlaczego?

Odpowiedzi na te pytania wymagają wiedzy naukowej. Europejczycy czerpią informacje wieloma kanałami. 

Jak podkreśliła prof. UŁ Izabela Warwas z Katedry Pracy i Polityki Społecznej, percepcja i postrzeganie zjawisk może się różnić w zależności od tego, skąd czerpie się wiedzę i z jakich kanałów komunikacyjnych korzysta. Mogą to być media i sieci społecznościowe, doświadczenie życiowe, krewni, religia, ideologia polityczna, system edukacyjny. Projekt CONCISE ma na celu szczegółową analizę funkcjonowania tych kanałów komunikacji i zbadanie, jak dostęp do informacji kształtuje przekonania, opinie i percepcje.

Źródło i więcej szczegółów tutaj!

Leave a comment

Send a Comment