Spotkanie Rektora AP z głównym przedstawicielem Hewlett Packard Enterprise w Polsce

Spotkanie Rektora AP z głównym przedstawicielem Hewlett Packard Enterprise w Polsce

W dniu 23.02.2021 r. odbyło się spotkanie Rektora AP dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. oraz zespołu realizującego projekt ,,Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe’’ z Panem Janem Lewandowski, głównym przedstawicielem Hewlett Packard Enterprise w Polsce – czytamy na stronie Uczelni.

Hewlett Packard Enterprise będzie dostarczał swoje unikatowe (hiperkonwergentne) rozwiązanie infrastrukturalne HPE Nimble dHCI, (ang. disagregatted HyperConverged Infrastructure), które posłuży do zbudowania platformy Herbarium Pomeranicum. Rozwiązanie HPE Nimble Storage dHCI zapewnia większą odporność aplikacji oraz jej większą wydajność w dużej skali. 

Jest to jedyna w branży inteligentna platforma w chmurze, która znacząco upraszcza wdrażanie i zarządzanie wirtualnymi maszynami co zapewni platformie Herbarium Pomeranicum bezpieczeństwo informatyczne na wiele lat.

Za pośrednictwem platformy zainstalowanej na infrastrukturze HPE Nimble Storage dHCI każdy będzie miał nieodpłatny dostęp do zdigitalizowanych alegatów w zakresie usług wyszukiwania i przeglądania zasobów zielników tworzących wirtualne Herbarium Pomeranicum.

Kluczowymi korzyściami dla partnerskich Uczelni realizujących projekt ,,Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum’’ tj.  Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego będą:

  • Cyfrowa transformacja działalności oraz digitalizacja zasobów herbariów pomorskich (razem 468 000 alegatów) poprzez ich połączenie i udostępnienie online. Jednocześnie, rozwiązanie umożliwi wszystkim interesariuszom natychmiastowy dostęp do biblioteki multimedialnej z dowolnego urządzenia;
  • Zasoby cyfrowe Herbarium będą mogły być wykorzystywane przez wiele instytucji. Studenci oraz wykładowcy akademiccy będą mogli z nich korzystać w celach naukowych, podczas gdy instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa i firmy będą mogły wykorzystywać udostępnione zbiory herbariów pomorskich np. w celach biznesowych.

źródło: apsl.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment