Sieć Badawcza Łukasiewicz pomoże wzmacniać siłę gospodarki i prestiż Polski

Sieć Badawcza Łukasiewicz pomoże wzmacniać siłę gospodarki i prestiż Polski

Rozwiązania wychodzące z Sieci Badawczej Łukasiewicz mogą wzmacniać siłę rodzimej gospodarki i prestiż Polski – uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. W Poznaniu odbywa się Innovatorium Łukasiewicza; unikatowe spotkanie świata nauki i biznesu.

W trwającym do czwartku wydarzeniu uczestniczy ponad pół tysiąca osób. Innovatorium Łukasiewicza to, jak podkreślają jego organizatorzy, autorski koncept sprzedaży innowacyjnych projektów, pierwsze tego typu spotkanie przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych skupionych w Sieci Badawczej Łukasiewicz z reprezentantami sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji.

“Nikt do tej pory nie zapraszał na taką skalę pracowników instytutów w jedno miejsce po to, by wspólnie pracowali oni nad projektami, które z kolei mają być sprzedane przedsiębiorcom. Innovatorium, tak jak cały Łukasiewicz, jest pewnego rodzaju eksperymentem. Nie da się być innowacyjnym, robiąc to samo, w ten sam sposób, w zhierarchizowanej organizacji” – powiedział w środę na konferencji prasowej towarzyszącej Innovatorium Łukasiewicza prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński.

“W naszym wspólnym narodowym interesie jest to, by wypracowywane – także tu, na Innovatorium – technologie, pomysły czy patenty, polscy przedsiębiorcy wprowadzili w krwioobieg naszej i światowej gospodarki. Zależy nam, aby wychodzące z Łukasiewicza do biznesu rozwiązania generowały wzrost gospodarczy, nowe miejsca pracy, wyższe wynagrodzenia; wzmacniały siłę rodzimej gospodarki oraz prestiż Polski na arenie międzynarodowej” – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Minister podkreśliła, że Łukasiewicz to największa sieć badawcza w tej części Europy i trzecia na kontynencie, po francuskiej i niemieckiej.

“Sieć powstała też po to, aby konkurować na rynku europejskim o atrakcyjne projekty naukowo-badawcze, aby realizować je wspólnie z najlepszymi fachowcami, aby odwrócić ten trend, który odziedziczyliśmy po tej perspektywie finansowej, jeżeli chodzi o gotowość polskich zespołów naukowo-badawczych do wykorzystywania środków europejskich przeznaczonych na badania i rozwój” – dodała.

W Poznaniu prezentowanych jest 10 projektów Łukasiewicza o największym potencjale komercjalizacji. To m.in. inicjatywa, polegająca na zaprojektowaniu i zbudowaniu lokomotywy, pociągu zespolonego oraz wagonu pasażerskiego dla kolei dużych prędkości w Polsce.

Wśród projektów jest też koncepcja opracowania uniwersalnej platformy robota polowego o napędzie elektrycznym z wymiennym osprzętem, dostosowanego do różnego typu prac terenowych i agrotechnicznych, a także projekt dotyczący opracowania technologii produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odpadów przemysłu przetwórstwa spożywczego.

Jedno z proponowanych przedsięwzięć dotyczy opracowania modułowych warstwowych systemów opancerzenia o zwiększonych parametrach ochronnych i mniejszej masie w porównaniu z obecnie stosowanymi rozwiązaniami. Opancerzenie miałoby służyć do ochrony pojazdów oraz obiektów cywilnych i wojskowych.

W trzydniowym wydarzeniu w stolicy Wielkopolski biorą udział przedstawiciele instytutów badawczych – eksperci z obszarów automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania, a także blisko 40 podmiotów biznesowych, w tym prezesi i dyrektorzy takich firm, jak Grupa Azoty, PKP czy PKN Orlen.

Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpoczęła działalność w kwietniu. Włączono do niej 38 instytutów badawczych, z których większość podlegała Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii. Jej celem jest prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla polskiej gospodarki i strategii rozwoju państwa. 

PAP – Nauka w Polsce, Rafał Pogrzebny 
rpo/ zan/

Leave a comment

Send a Comment