Rektor PG z wizytą na Wydziale Chemicznym. „Ogromny potencjał badawczy i naukowy”

Rektor PG z wizytą na Wydziale Chemicznym. „Ogromny potencjał badawczy i naukowy”

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, odwiedził w ub. tygodniu Wydział Chemiczny PG. W historycznej sali 220a spotkał się z prof. Agatą Kot-Wasik, dziekan wydziału, młodymi naukowcami reprezentującymi wydziałowe katedry oraz przewodniczącą WRS. Uczestnicy spotkania rozmawiali o bieżących sprawach wydziału oraz projektach badawczych, które wpisują się w założenia programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Dzięki otrzymaniu statusu uczelni badawczej, Politechnika Gdańska zyskała nowe możliwości – także finansowe – do wspierania badań i projektów swoich zespołów naukowych i badawczych. Pod koniec ub. roku powołano cztery nowe Centra Badawcze w obrębie PG: BioTechMed, EkoTech, Materiały Przyszłości i Technologie Cyfrowe. W działalność praktycznie każdego z nich zaangażowani będą naukowcy z Wydziału Chemicznego, który w ub. tygodniu odwiedził prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

– W naukowcach Wydziału Chemicznego pokładam duże nadzieje w związku z działalnością nowo powołanych centrów badawczych. Ten wydział ma ogromny potencjał badawczy i naukowy – mówił na spotkaniu prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Program IDUB co prawda dopiero się rozpoczął, ale już teraz wiadomo, że żeby wykorzystać w pełni możliwości, które daje Politechnice, potrzebna będzie współpraca i aktywne działania ze strony najzdolniejszych doktorantów i naukowców wszystkich wydziałów.

W spotkaniu z rektorem PG wzięli udział: prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego (obchodzącego w tym roku 75-lecie istnienia), przedstawiciele młodego pokolenia naukowców: dr inż. Ewa Głowińska (Katedra Technologii Polimerów), dr inż. Paweł Kubica (Katedra Chemii Analitycznej), dr inż. Mariusz Szkoda (Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych), a także Patrycja Lewandowska, przewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów. 

Podczas rozmowy rektor Politechniki zapoznał się z prowadzonymi badaniami naukowymi w katedrach reprezentowanych przez obecnych na spotkaniu naukowców (a które wpisują się w działalność nowo powołanych Centrów Badawczych na PG w ramach programu IDUB). Wysłuchał też informacji o dalszych planach rozwoju Wydziału Chemicznego.

– Nasi młodzi, zdolni i przede wszystkim bardzo aktywni badawczo naukowcy chętnie opowiadali rektorowi o swoich badaniach i projektach. Omawiali też wyzwania z którymi zmagają się na co dzień, leżące głównie na administracyjnym polu ich działalności – mówi prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego. – Usłyszeliśmy też deklarację od rektora, że spotkanie na naszym wydziale zainicjuje cały cykl tego rodzaju spotkań na innych wydziałach PG. Na pewno wzmocni to poziom komunikacji wewnętrznej w obrębie uczelni, a także pozwoli na jeszcze głębszą współpracę pomiędzy poszczególnymi wydziałami i ich naukowcami.

Galeria zdjęciowa z wydarzenia do obejrzenia tutaj!

Leave a comment

Send a Comment