Redakcja poleca: Współczesne wyzwania teorii i praktyki edukacyjnej

Redakcja poleca: Współczesne wyzwania teorii i praktyki edukacyjnej

Tom zawiera teksty doktorantów Wydziału Studiów Edukacyjnych i stanowi znakomitą egzemplifikację możliwości, jakie pedagogika daje młodym naukowcom, ale też ich ogromnego potencjału w zakresie przyczyniania się do jej rozwoju. Prezentowane artykuły zarówno swoją problematyką, jak i poziomem merytorycznym jak najlepiej świadczą o kompetencjach i „naukowej inwencji” młodych badaczy edukacji. Są zróżnicowane w swojej całości, ale dają także obraz pewnej intelektualnej wspólnoty, którą cechują jasno zdefiniowane cechy kognitywne i społeczne. Oto mamy tom z tekstami młodych intelektualistów, często debiutujących, o szerokich horyzontach, egzemplifikujących w swoich tekstach własne zainteresowania i orientacje teoretyczno-badawcze.

[pdf id=4919]
[pdf id=4921]
Leave a comment

Send a Comment