Redakcja poleca. "Determinanty konkurencyjności i ekspansji organizacji gospodarczych"

Redakcja poleca. "Determinanty konkurencyjności i ekspansji organizacji  gospodarczych"

Nie trzeba (…) szeroko uzasadniać, że uwarunkowania ekspansji i konkurencyjności organizacji gospodarczych tkwią w otoczeniu  makroekonomicznym oraz, dla działających na obszarze zjednoczonej Wspólnoty Europejskiej, w środowisku regionalnym w rozumieniu regionu gospodarki światowej, jakim jest Unia Europejska. Dlatego już w pierwszym tekście tomu podjęto próbę zdefiniowania konkurencyjności międzynarodowej, a także poddano analizie uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki i regionu UE. Konkurencyjne środowisko makroekonomiczne determinuje bowiem konkurencyjność organizacji gospodarczych, czyli konkurencyjność na poziomie mikroekonomicznym (ze wstępu).

Leave a comment

Send a Comment