Redakcja poleca: Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym

Redakcja poleca: Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym

We wstępie czytamy: „Czas przemija niezwykle szybko. W naszej pamięci obrazy i zdarzenia wydają się jeszcze żywe i realne, a tymczasem stają się one już fragmentami przeszłości, elementami historii. Nie przypuszczaliśmy, że niektóre zdarzenia i przypadki – wydawałoby się mało istotne – choć traktowane wówczas jako fascynujące przygody intelektualne, staną się w niedalekiej przecież przyszłości ważnymi elementami łańcucha zdarzeń, urastającymi do rangi ciekawych trendów rozwojowych(…)”.

Digitalizacja to już nie tylko znak czasów. To z całą pewnością wymóg, stwarzający nową rzeczywistość badawczą i naukową. Jak piszą autorzy wstępu, Rafał T. Prinke i Krzysztof Wisłocki, potrzebny był przypadkowy splot wydarzeń, szczęśliwe zetknięcie ludzi mających podobne pomysły, ich zgodne współdziałanie, które trafiło na podatny grunt i zrozumienie otoczenia. Takie były początki cyfryzacji zbiorów bibliotecznych.

Książka zainteresuje nie tylko bibliotekarzy i archiwistów. To cenne źródło wiedzy dla informatyków, naukowców, pracowników kultury. W publikacji zaprezentowano zarówno początki procesów archiwizacji cyfrowej, jak też współczesne trendy i osiągnięcia w tej dziedzinie. Z sentymentem (zwłaszcza nieco starsi czytelnicy) będą spoglądać na zdjęcia Sali komputerowej z lat 80. XX wieku, ZX Spectrum i Spectrum+, Atari, Commodore czy PC XT, później AT. Lektura pokazuje jak wielki skok technologiczny zrobiliśmy przez kilka ostatnich dekad.

Cyfrowe biblioteki to dziś nie tylko katalog pozycji, czy informacje o autorach. Przykładem jest Biblioteka Literatury Polskiej uruchomiona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2001 roku, przygotowana przez prof. Marka Adamca w ramach projektu pod auspicjami UNESCO. Zawierała już wówczas pełnotekstowe wersje 100 najważniejszych polskich dzieł literackich. Już rok później, w 2002 roku uruchomiono Polską Bibliotekę Internetową, w której w ramach rządowego projektu zdigitalizowano 26 200 publikacji. Nie wszystkie próby digitalizacji i udostępniania zbiorów i archiwów były udanymi pomysłami. Co najważniejsze, kolejni zapaleńcy i pasjonaci szukali coraz lepszych rozwiązań. Książka pokazuje takie udane próby, zastosowane z powodzeniem m.in. w USA i Szwecji.

Na koniec spójrzmy w odległą już przeszłość:

„Fiszka” (fr. fiche) – kartka w kartotece dotycząca określonego hasła i zawierająca związane z nim informacje lub notatki.

Ciekawe, co na to obecni studenci? 😉

Tradycyjnie – książka dla pierwszej osoby, która zadzwoni do naszej redakcji (578 787 061).
————————————–

Redakcja
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Ksenia Kakareko
Jacek Sobczak

Publikacja Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym powstała
we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym

Spis treści

Rafał T. Prinke, Krzysztof Wisłocki
Cyfryzacja bibliotek: początki i teraźniejszość . 7
Grzegorz Gmiterek
Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu
i interaktywnych technologii (w 2017 r.) . 27
Marek Konstankiewicz
Status prawny narodowego zasobu archiwalnego . 45
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Depozyt filmowy jako realizacja interesu publicznego w kinematografii 57
Aneta Januszko-Szakiel
Długoterminowa archiwizacja polskich zasobów cyfrowych
w teorii i praktyce . 75
Jacek Sobczak
Otwarte zasoby. Miraże wolności wobec gorsetu prawa . 101
Ksenia Kakareko
Biblioteki wobec restytucji dóbr kultury. Wyzwania i dylematy . 131
Katarzyna Błeszyńska
Wynagrodzenie z tytułu użyczania utworów przez biblioteki publiczne 169
Michał Urbańczyk
Tomasz Jefferson jako duchowy ojciec Biblioteki Kongresu USA . 187
Paweł Trojanek
Problemy podatkowe w funkcjonowaniu bibliotek i archiwów . 201
Robert Kaczmarczyk
Czy działalność bibliotek i archiwów podlega kontroli? . 223
Paweł Janicki
Biblioteki w Szwecji . 239

Leave a comment

Send a Comment