REDAKCJA POLECA. "Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego"

REDAKCJA POLECA. "Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego"

REDAKCJA POLECA

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza ukazała się książka „Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego” autorstwa prof. Jarosława Jarzewicza.Autor jest wykładowcą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego UAM.W swojej książce prof. Jarosław Jarzewicz zarysował wielostronny obraz średniowiecznej architektury Pomorza Zachodniego prezentując główne nurty i problemy. Pomimo wielu dzieł architektury średniowiecznej na tym obszarze, brakowało dotąd syntetycznego opracowania w tym zakresie. Publikacja obejmuje okres od przełomu XII i XIII wieku do początku XVI wieku i prezentuje obszar Pomorza Zachodniego jako integralną (choć nie pozbawioną odrębności) część regionu nadbałtyckiego. Kulturowy krajobraz do dziś zachował cechy typowych układów z okresu średniowiecza: regularna siatka ulic w miastach z dominującą w centralnej części bryłą kościoła. Autor omówił historyczny i topograficzny kontekst, uwarunkowania techniczne i materiałowe, a także rozwój typów przestrzennych i przemiany stylowe. Architektura tego okresu odzwierciedla w pewnym sensie także przemiany społeczne – od chrystianizacji, która na opisywanych obszarach była stosunkowo późna, przez burzliwy rozwój w XIII wieku, konsolidację w XIV wieku, szczyt rozwoju przypadający na przełom XIV i XV wieku, po schyłek datowany na początek wieku XVI. Prof. Jarzewicz dużo uwagi poświęcił analizie oraz interpretacji dzieł najwybitniejszych, które jednocześnie wyznaczały kierunki rozwoju. Do pereł regionu można więc zaliczyć katedrę w Kamieniu Pomorskim, opactwo w Kołbaczu, kościoły farne Stargardu i Szczecina. Ich wartość stawia te budowle wśród najpiękniejszych europejskich pomników architektury, znacznie wybiegając poza ich lokalny, historyczny kontekst.Do książki „Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego” odsyłamy nie tylko miłośników tego okresu i stylu.——————
Leave a comment

Send a Comment