Publikacja naukowców z GUMed w prestiżowym czasopiśmie "Journal of Allergy and Clinical Immunology"

Publikacja naukowców z GUMed w prestiżowym czasopiśmie "Journal of Allergy and Clinical Immunology"

Zespół naukowców w składzie: mgr Aleksandra Urban (pierwszy autor), mgr Anna Felberg, dr Grzegorz Stasiłojć oraz dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed (autor korespondujący) z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opublikował oryginalną pracę badawczą zatytułowaną Gain-of-function mutation in complement C2 protein identified in patient with aHUS w Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI).

Jest to czasopismo, którego współczynnik Impact Factor wynosi 14,1. Zajmuje ono pierwsze miejsce w rankingu Web of Science w kategorii „alergia” oraz szóste miejsce w kategorii „immunologia”.

Praca dotyczy etiologii ultrarzadkiej choroby nerek uwarunkowanej nieprawidłowościami w regulacji układu dopełniacza, nietypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS).

Dotychczasowy stan wiedzy zakładał, iż przyczyną choroby są m.in. mutacje w białkach ścieżki alternatywnej układu dopełniacza i do ich analizy ograniczała się rutynowa diagnostyka genetyczna pacjentów. 

Więcej informacji dostępnych na stronie GUMed!

Leave a comment

Send a Comment