Publikacja naukowca GUMed w prestiżowym czasopiśmie

Publikacja naukowca GUMed w prestiżowym czasopiśmie

Dr Agnieszka Piekarska z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii GUMed opublikowała pracę zatytułowaną Immune status against hepatitis B in patients after allogeneic hematopoietic cell transplantation – factors affecting early and long-lasting maintenance of protective anti-HBs titers w czasopiśmie Frontiers in Immunology. Jest to jedna z czołowych pozycji wydawniczych w dziedzinie immunologii (IF 5,085).

Obok dr Agnieszki Piekarskiej współautorami pracy są: dr Piotr Wiśniewski z Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych GUMed, dr hab. Krzysztof Lewandowski z Zakładu Medycyny Laboratoryjnej GUMed, prof. dr hab. Lidia Gil z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Piotr Trzonkowski, kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej GUMed, dr hab. Maria Bieniaszewska z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii GUMed oraz prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii GUMed.

W publikacji przedstawiono aspekty immunologiczne wpływające na odpowiedź poszczepienną i jej utrzymywanie się u pacjentów po alogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych oraz wykazano istotny wpływ adoptywnego transferu odporności przekazywanej przez dawcę. Zaproponowany został również zindywidualizowany schemat immunizacji czynnej po transplantacji, dostosowany do stopnia odpowiedzi serologicznej oraz obecności choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi.

Pełny tekst publikacji dostępny jest na stronie czasopisma. Część badawczą projektu sfinansowano z grantu Komitetu Badań Naukowych oraz stypendium rządu francuskiego.

źródło: gumed.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment