Przedłużony nabór na ratownictwo medyczne w Słupsku. Masz niecały tydzień!

Przedłużony nabór na ratownictwo medyczne w Słupsku. Masz niecały tydzień!

Akademia Pomorska zaprasza chętnych na studia na kierunku ratownictwo medyczne. Nabór został przedłużony do 25 września!

DLACZEGO RATOWNICTWO MEDYCZNE MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ?

 • Najważniejszą wartością jest ludzkie życie – naucz się je ratować,
 • zdobywaj doświadczenie i wiedzę w najlepiej wyposażonych pracowniach w Polsce,
 • zdobądź zawód wysokiego zaufania społecznego,
 • ucz się od najlepszych specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego.

JAKO ABSOLWENT RATOWNICTWA MEDYCZNEGO BĘDZIESZ PRZYGOTOWANY DO:

 • świadczenia usług medycznych: organizowanie, prowadzenie, koordynowanie, kierowanie przebiegiem akcji ratunkowych, szybka i trafna ocena stanu zdrowia pacjenta/poszkodowanego, stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych, wykonywanie zabiegów medycznych w stanach nagłego zagrożenia życia, udzielanie pierwszej pomocy medycznej, transport pod nadzorem medycznym, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o rozwój własnych umiejętności i prezentowanych postaw;
 • promocji i edukacji zdrowotnej poprzez: uczenie jednostki, rodziny i grupy społecznej zachowań zdrowotnych oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia zdrowia lub życia, uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych; działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez współpracę w zespole ratowniczym i medycznym zespole terapeutycznym, współpracę ze służbami ratowniczymi i podmiotami ratownictwa zintegrowanego;
 • rozwoju praktyki ratowniczej, badań naukowych poprzez stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, regulacji prawnych, wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do postępowania ratowniczego, uczestniczenie w badaniach naukowych.

GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE?

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • w zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach,
 • w jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
 • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych 
 • w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Szczegóły na stronie Akademii Pomorskiej. 

Leave a comment

Send a Comment