Profesor Tomasz Mazurek z GUM prezesem PTOiTr

Profesor Tomasz Mazurek z GUM prezesem PTOiTr

Podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego wybrano nowe władze. Prezesem PTOiTr został prof. Tomasz Mazurek, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed.

W uroczystości, która odbyła się 19 września br. w Dworze Artusa w Gdańsku uczestniczyła prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: sprawozdawczo-wyborczą i uroczystą. Podczas pierwszej omówiono m.in. prace statutowe Towarzystwa oraz przeprowadzono głosowanie.

W trakcie drugiej części spotkania dr med. Michał Von Grabowski otrzymał medal Prezydenta Miasta Gdańska. Profesor Bogdan Koczy oraz prof. Wojciech Marczyński zostali uhonorowani Medalami im. Wiktora Degi. Ponadto wręczono Laury PTOiTr dla następujących osób: dr med. Paweł Cieśla, dr med. Krzysztof Kolarz, dr med. Marek Krzemiński oraz dr med. Piotr Sieliwończyk. Pod koniec uroczystości nagrodzono najlepsze rozprawy doktorskie.

źródło: gumed.edu.pl
fot. Paweł Sudara/GUMed

Leave a comment

Send a Comment