Profesor Piotr Lorens z PG Architektem Miasta Gdańska

Profesor Piotr Lorens z PG Architektem Miasta Gdańska
Prof. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury został wybrany Architektem Miasta. Jego głównym zadaniem będzie dbanie o dobrą jakość architektury i urbanistyki w Gdańsku oraz koordynowanie rozwoju przestrzeni zielonych. Naukowiec pokieruje nowym biurem w Urzędzie Miejskim, które powstaje z połączenia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz referatu Planów i Marketingu Wydziału Architektury i Urbanistyki.
 

W Gdańsku ponad 70 proc. terenów zurbanizowanych pokryte jest planami zagospodarowania przestrzennego. To jeden z najwyższych wskaźników w kraju. Nowo powstające plany coraz dokładniej regulują takie parametry, jak linie zabudowy, pierzeje usługowe, tereny zielone. W kompetencjach Architekta Miasta będzie realizacja polityki przestrzennej, współpraca z inwestorami oraz dialog z mieszkańcami Gdańska, w celu harmonijnego rozwoju miasta i spełniania potrzeb wielu grup społecznych.

Wybór prof. Piotra Lorensa nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego 5 lutego. Do konkursu, który wymagał zaprezentowania własnej, autorskiej wizji rozwoju urbanistycznego miasta, przystąpiło pięć osób. Cztery z nich spełniły wymogi formalne i przystąpiły do kolejnego etapu.

– Profesor Piotr Lorens przedstawił nam najbardziej przekonującą wizję w jakim kierunku Gdańsk powinien podążać, a z drugiej strony posiada on dużą świadomość uwarunkowań prawnych i dogłębną znajomość procesów budowlanych – wyjaśniał Piotr Grzelak, zastępca prezydent ds. równoważonego rozwoju podczas konferencji prasowej informującej o wynikach konkursu.

– Bardzo się cieszę i witam profesora Piotra Lorensa na pokładzie drużyny miasta Gdańska – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, przedstawiając nowego dyrektora  – Wyzwań przed panem profesorem sporo, ale wierzę, że swoją wiedzę i różnorodne doświadczenie, nie tylko związane z Gdańskiem, ale też przy różnego rodzaju projektach wymagających dyskusji z różnymi środowiskami, doskonale wykorzysta w naszym mieście.

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment