Profesor Iwona Sagan z UG weźmie udział w pracach nad programem Światowego Forum Miejskiego

Profesor Iwona Sagan z UG weźmie udział w pracach nad programem Światowego Forum Miejskiego

Pani Profesor Iwona Sagan została zaproszona przez Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej do pełnienia funkcji członka zespołu programowego ds. przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022. Serdecznie gratulujemy!

Zespół liczy 25 osób, a jego członkami są przedstawiciele administracji rządowej, Miasta Katowice, samorządu regionalnego województwa śląskiego, organizacji społecznych, korporacji i organizacji samorządowych, instytutów badawczych i uczelni. Prace są prowadzone w ścisłej współpracy z UN-Habitat – organizatorem forum. Jest to agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Pierwsze Światowe Forum Miejskie odbyło się w 2001 roku w Nairobi w Kenii. Obecnie jest to  największe na świecie forum wymiany idei na tematy związane z funkcjonowaniem miast. W poprzednich edycjach Forum brało udział nawet ponad dwadzieścia tysięcy uczestników. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się z kolei w lutym w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), pod hasłem „Miasta możliwości. Łącząc kulturę i innowacje”.

Więcej informacji dostępnych tutaj!

Leave a comment

Send a Comment