Prof. Marcin Gruchała ponownie wybrany rektorem GUMed

Prof. Marcin Gruchała ponownie wybrany rektorem GUMed

Obecny rektor GUMed prof. Marcin Gruchała został wybrany na kolejną kadencję. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną głosowanie odbyło się w trybie zdalnym. Rektora wybrało 26 maja 2020 r. Kolegium Elektorów liczące 355 osób. W jego skład weszli reprezentanci całej społeczności akademickiej Uczelni. Profesor Gruchała zdobył 86,6 proc. poparcia, w tym 278 głosów za, 20 głosów przeciw, 23 głosów wstrzymujących się. Akt nominacji Rektorowi elektowi wręczyły w dniu wyboru prof. Ewa Bryl – przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska – przewodnicząca Kolegium Elektorów.

– Całej społeczności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dziękuję za okazane mi zaufanie oraz akceptację dla zaproponowanego przeze mnie programu rozwoju naszej Uczelni – powiedział Rektor elekt. – Jestem również bardzo wdzięczny za pomoc i wsparcie, jakich doświadczam od początku obecnej kadencji. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Wierzę, że wspólnie możemy dokonać jeszcze wiele dobrego na rzecz naszej Alma Mater.

Profesor Marcin Gruchała został zgłoszony jako jedyny kandydat na funkcję rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2020-2024. Kandydaturę pozytywnie zaopiniował Senat Uczelni, także Pierwsza Rada Uczelni jednogłośnie wskazała obecnie urzędującego Rektora GUMed jako kandydata na kolejną kadencję.

Nowa kadencja władz rektorskich rozpocznie się 1 września 2020 roku.

Szczegółowy program wyborczy Rektora elekta i jego plany rozwoju Uczelni w kolejnych latach można znaleźć na stronie gruchala.gumed.edu.pl

Życiorys i szczegóły znajdziecie na stronie gumed.edu.pl.

Leave a comment

Send a Comment