Prof. Krystian Zawadzki członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej

Prof. Krystian Zawadzki członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej

Dr hab. inż. Krystian Zawadzki, prof. uczelni, został członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej (PAOl) – organu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Polska Akademia Olimpijska grupuje czołowych polskich uczonych, publicystów i działaczy, którzy – jako wybitni znawcy olimpizmu – rozwijają i propagują tę ideę w społeczeństwie, a także tworzą – poprzez swe dzieła i słowo żywe – atmosferę humanistycznej refleksji nad sportem jako składnikiem kultury nowoczesnej.

Głównym zadaniem PAOl jest rozwijanie i promocja badań nad olimpizmem, a także organizacja konferencji, wystaw i wydawnictw, inicjowanie w kraju i za granicą współpracy ze związkami sportowymi oraz regionalnymi centrami olimpijskimi.

Dr hab. inż. Krystian Zawadzki, prof. uczelni, jest pracownikiem Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Specjalizuje się w tematyce poświęconej ekonomicznym oddziaływaniom wydarzeń sportowych. Jest autorem lub współautorem takich pozycji książkowych jak: „Euro 2012. Czy ten mecz można wygrać?” (Warszawa 2011), „Euro 2012 economic impact on host cities in Poland” (Saarbruecken 2013), „Ekonomiczne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych” (Gdańsk 2017). Za tę ostatnią publikację prof. Zawadzki został nagrodzony w 2019 roku w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej napisaną w Polsce w latach 2017-2018.

źródło: pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment