Prof. Janusz Datta członkiem Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Prof. Janusz Datta członkiem Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Prof.  Janusz Datta, prodziekan ds. nauki, otrzymał powołanie na członka Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz. Na pierwszym posiedzeniu powołano Prezydium Rady którego prof. Janusz Datta został przewodniczącym.

Instytut jest jednostką badawczą o interdyscyplinarnym charakterze, oferującym skuteczne rozwiązania w dziedzinie inżynierii materiałów polimerowych. Składa się z trzech oddziałów: Farb i Tworzyw w Gliwicach, Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu. Instytut ściśle współpracuje z przemysłem na wielu różnych poziomach: od kontaktów bezpośrednich naukowców, poprzez wspólne projekty, aż do uczestnictwa organizacjach branżowych o charakterze stowarzyszeń i klastrów.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IIMPiB) jest także organizatorem cyklicznych, międzynarodowych konferencji branży farb, tworzyw i elastomerów, których głównym celem jest transfer najnowszych osiągnięć
w tych dziedzinach do Polski, czyniąc z niej centrum informacji dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Szczegóły – pg.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment