Prof. Grzegorz Węgrzyn z UG nagrodzony Vebleo Scientist Award

Prof. Grzegorz Węgrzyn z UG nagrodzony Vebleo Scientist Award

Wybitny biolog molekularny z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn otrzymał Vebleo Scientist Award. Prestiżowa nagroda wyróżnia jego ogromny wkład w rozwój nauki w zakresie biologii molekularnej.

Nagroda Vebleo jest przyznawana badaczom i naukowcom z całego świata, którzy wnoszą istotny wkład w postęp swojej dziedziny i zostali docenieni za wybitne osiągnięcia, stając się tym samym inspiracją dla innych na całym świecie. Nagroda jest zaszczytem dla laureatów, którzy poświęcili się nauce na rzecz postępu ludzkości, ale również podnosi rangę osób wyróżnionych.

Laureat nagrody prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG w latach 2002-2008 oraz prorektora ds. nauki na Uniwersytecie Gdańskim w latach 2008-2016. Od 1996 roku jest kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2019 roku również przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej.

Profesor Węgrzyn od 2010 roku jest członkiem korespondentem PAN, a obecnie Przewodniczącym Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN. Badacz zajmuje się biologią molekularną, chorobami genetycznymi oraz genetyką bakterii i bakteriofagów. Kierował zespołem naukowców, który opracował nową, a jednocześnie pierwszą skuteczną metodę leczenia choroby Sanfilippo, pozwalającą na zatrzymanie wyniszczających procesów choroby. Profesor jest laureatem wielu nagród naukowych, w tym stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki, czterokrotnie nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów, nagrody Polskiego Towarzystwa Genetycznego, subsydium profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Naukowej miasta Gdańska im. J. Heweliusza i innych. Został Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi.

źródło: ug.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment