Prezydent MKOl Thomas Bach doktorem honorowym UG

Prezydent MKOl Thomas Bach doktorem honorowym UG

– To wielki zaszczyt dla mnie być dzisiaj z wami tu, na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to tym większy przywilej, że otrzymuję doktorat honoris causa na uniwersytecie cieszącym się tak wielką renomą w Polsce, Europie i na świecie. W imieniu ruchu olimpijskiego z ogromną wdzięcznością i z szacunkiem przyjmuję to wyróżnienie od waszego prestiżowego uniwersytetu – powiedział dr Thomas Bach, prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, w czasie uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr Thomas Bach jest utytułowanym sportowcem, byłym mistrzem olimpijskim, światowej sławy promotorem sportu i wybitnym prawnikiem. Zasłynął z zaangażowania w działania na rzecz sportu wyczynowego, propagowanie etyki rywalizacji sportowej (szczególnie walka z dopingiem) oraz działania na rzecz równego traktowania sportowców z całego świata. Od 2013 roku pełni funkcję prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał to najwyższe akademickie wyróżnienie doktorowi Thomasowi Bachowi za wkład w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz działanie na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego doktorowi Thomasowi Bachowi w czasie roku jubileuszowego 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego miała szczególny wymiar. Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z tej okazji odbyło się 6 listopada 2019 roku w Dworze Artusa w Gdańsku. Wzięli w nim udział pomorscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele MKOl, zaproszeni sportowcy i społeczność akademicka UG. Gośćmi Uniwersytetu Gdańskiego byli m.in. Bogdan Borusewicz, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej PolskiejAnna Budzanowska, Dyrektor Generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na sali byli również obecni recenzenci przewodu doktorskiego doktora  honoris causa – ks. prof. dr hab. inż. Stanisław Dziekoński z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Józef Lipiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. Marek Rocki, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktor honorowy Thomas Bach weszli na uroczystość do Wielkiej Hali Dworu Artusa w asyście młodych zawodników z Gdańskiej Szkoły Szermierki.

Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego odczytał Uchwałę Senatu o nadaniu doktorowi Thomasowi Bachowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz dokonał uroczystej promocji.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki, który prowadził uroczystość, podkreślił przede wszystkim zasługi dr. Thomasa Bacha jako prezydenta MKOl:

– Nie ma wątpliwości, że od czasu objęcia przez dr. Thomasa Bacha stanowiska Prezydenta MKOl ruch olimpijski przeszedł gwałtowną, ozdrowieńczą przemianę, dzięki na nowo wybrzmiały fundamentalne reguły sportu w zakresie nie tylko doskonałości i uczciwości sportowej, ale także równości czemu szans zawodniczych czy wzajemnego szacunku i solidarności – zaznaczył.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego:

– Walory osobiste dr. Bacha wskazują na jego nieprzeciętną wszechstronność, wielorakie kompetencje i formy zaangażowania, szczególnie na jedność, trwałość i tożsamość postawy etycznej oraz mocnego charakteru. Mistrz olimpijski, a jednocześnie wybitny prawnik i menedżer oraz niepospolity kreator i działacz światowego ruchu olimpijskiego – wszystkie te formy aktywności wskazują na nieprzypadkowy zestaw cnót – podkreślił wyjątkowość dra Thomasa Bacha w swoim wystąpieniu.

Szczegóły i wideo z uroczystości dostępne są na stronie UG.

Leave a comment

Send a Comment