Prezentacja wybranych pracowni Słupskiego Ośrodka Akademickiego

Prezentacja wybranych pracowni Słupskiego Ośrodka Akademickiego

Akademia Pomorska w Słupsku w partnerstwie ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego finalizuje projekt w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020, którego celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy.

Całkowita wartość projektu to blisko 20 mln zł, dzięki czemu możliwe było wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej we współpracy z przedsiębiorcami, jak również zaangażowanie czołowych firm biznesu w modyfikację programów kształcenia oraz proces dydaktyczny. 

Szczegóły i fotogaleria na stronie apsl.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment