Premier Mateusz Morawiecki z wizytą na Akademii Pomorskiej

Premier Mateusz Morawiecki z wizytą na Akademii Pomorskiej

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Słupsk na kilka dni przed wyborami. Gościł także na Akademii Pomorskiej. 

Została tam podpisana umowa w obecności Prezesa Rady Ministrów, Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Rzecznika Rządu Ministra Piotra Müllera i JM Rektora dr. hab. inż.  Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP, dotycząca realizacji w latach 2020-2024 projektu pn. „Społeczna odpowiedzialność – oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną”, podzielonego na pięć rocznych etapów.

Dotacja na wykonanie tego projektu wynosi 10 008 810 zł. Ma on służyć m.in. wsparciu działań prozdrowotnych, a także promocji tradycji akademickich oraz kultury i języka polskiego. W ramach działań koordynowanych i realizowanych przez Uczelnię przewidziano szereg przedsięwzięć, które rozwijać mają zdolności poznawcze dzieci i młodzieży oraz aktywizować seniorów. Planuje się zajęcia sportowe, warsztaty, ciekawe wykłady, a także  koncerty i festiwale nauki, które mają ubogacić ofertę edukacyjno-kulturalną subregionu słupskiego.

Uzyskana dotacja to wsparcie w ramach rekompensaty za tarczą antyrakietową.

Podczas wizyty Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego w Akademii odbyło się także spotkanie z samorządowcami naszego subregionu na czele z Panią Prezydent Krystyną Danilecką-Wojewódzką i Starostą Słupskim Pawłem Lisowskim, podczas którego podpisano decyzję w sprawie rekompensaty w wysokości 115 mln zł.

Źródło: apsl.edu.pl

Leave a comment

Send a Comment