Prawie 3 miliony złotych dofinansowania dla budynku „Hydromechanika” Politechniki Gdańskiej

Prawie 3 miliony złotych dofinansowania dla budynku „Hydromechanika” Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 3 milionów złotych. Władze planują przeznaczyć je na rozbudowę jednego z budynków. 

Trwają prace nad przekształceniem zabytkowego budynku „Hydromechanika”, znajdującego się w najstarszej, historycznej części kampusu PG, w nowoczesne centrum badań interdyscyplinarnych i przestrzeń dla wystaw. Na remont, przebudowę i rozbudowę zabytkowej konstrukcji Politechnika Gdańska pozyskała kolejne dofinansowanie, przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 2 751 273 zł.

Wcześniej inwestycję wsparło finansowo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Zdobyte fundusze umożliwią kompleksową modernizację energetyczną budynku „Hydromechanika”. Dzięki temu zmniejszy się jego zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną – wyjaśnia Mariusz Miler, p.o. kanclerza Politechniki Gdańskiej, który wraz z Arturem Michalskim, zastępcą prezesa Zarządu NFOŚiGW, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Działania 1.3.1, Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Uczelnia zainwestowała już w remont i przebudowę budynku „Hydromechanika” 14,2 milionów złotych, w tym wynoszące 3,9 mln zł dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegóły pod tym linkiem. 

Leave a comment

Send a Comment